Rettigheder som låntager

Som låntager kan du gøre krav på en række rettigheder. Du kan her læse om de 5 vigtigste rettigheder oplyst i Kreditaftaleloven.

Fortrydelsesret

Du har ret til 14 dages fortrydelsesret som låntager. Har du derfor fortrudt lånet, har du mulighed for at trække kontrakten tilbage.

Lånebeløbet skal tilbagebetales i løbet af 30 dage.

Førtidig indfrielse

Du kan til enhver tid tilbagebetale det fulde lånebeløb før tid.

Hermed slipper du for at betale de renter og gebyrer, der ville blive pålagt lånet i den resterende del af løbetiden.

Her skal det dog siges, at kreditor kan gøre krav på kompensation, såfremt der er blevet aftalt en fast rente i den periode, hvor den førtidige indfrielse finder sted.

Obligatorisk betænkningstid

Som kviklånstager har du i dag 48 dages påtvunget betænkningstid, når du har underskrevet en låneaftale.

Det vil sige, at kviklånsvirksomheden først må udbetale pengene efter 48 timer.

Denne regel trådte i kraft i januar 2017 med henblik på at give låntagere en “tænkepause”, før de optager et kviklån.

Reglen gælder kun for de små kviklån med kort løbetid. Andre låneformer som forbrugslån og kassekreditter er derfor ikke omfattet af reglen.

Amortisationsplan

Du har mulighed for at anmode om en opgørelse over din låneplan – også kaldt en amortisationsplan.

Denne plan viser dig:

  • Dine fremtidige betalinger
  • Rentespecifikationener for dit lån
  • Betingsfrister

En amortisationsplan kan derfor give dig et overblik over dit lån.

Klage

Som låntager har du ret til at henvende dig til udbyderen, hvis du vil klage over dine forhold i forbindelse med lånet.

Er du ikke tilfreds med udbyderens behandling af din henvendelse, kan du klage til:

  • Ankernævnet for Finansieringsselskaber
  • Forbrugerklagenævnet
  • Forbrugerombudsmanden
  • Europa-Kommissionens online klageportal

Alle låntagere kan altså udøve deres ret til klageadgang.

Kilder

Kreditaftaleloven